pondelok 17. januára 2011

Váha slov

"Na každom kroku sa môžeme presvedčiť, ako vyslovené alebo napísané slovo už takmer nič neváži. Ako ľahko sa stáva iba zvukovou kulisou alebo stavebným kameňom lacných fráz. V dôsledku toho potom už neznamená nič ani dané slovo, ani daný sľub." Max Kašparů

Niekedy snívam o tom, aké by to bolo, keby váha slov nebola len vzletným pomenovaním kategórie popisujúcej ich závažnosť. Keby váha slov bola skutočnou fyzikálnou vlastnosťou, odvodenou napríklad od hustoty myšlienok.

Naše uši by tak boli odbremenené od počúvania výrokov nejedného politika, kazateľa, televíznej hlásateľky alebo stredoškolského učiteľa. Slová by vďaka svojej nízkej hmotnosti vyleteli kolmo nahor hneď ako by sa im odlepili od okraja hornej pery. Toto prudké súpanie by skončilo vo vrchných vrstvách atmosféry, v horších prípadoch až kdesi v medziplanetárnom vákuu.

nedeľa 16. januára 2011

Súčet kociek

Na Vianoce sme dostali 216 malých neodýmových (neodymium) guličiek. V originálnom balení sú guličky uložené v tvare kocky 6x6x6 guličiek. Miriam sa z nich podarilo poskladať tri menšie kocky so stranami 3, 4 a 5, no a keďže 33+43+53 = 63, tak žiadna gulička nezvýšila. Prirodzene z toho vzniká hádanka:

Koľko existuje takých štvoríc po sebe idúcich prirodzených čísel, že súčet tretích mocnín (kociek) troch menších z nich sa rovná tretej mocnine najväčšieho? Svoje tvrdenie dokážte.