pondelok 14. marca 2011

Zadanie #2

Príbeh s ružovou obálkou pokračuje. Ako dokumentuje obrázok, dostal som ďalšie zadanie spolu s odmenou (lahodný čierny čaj značky Julius Meinl :-).
Tu sú odpovede:

A. Nie
B. Keďže odpoveď na A. je "nie", otázka B. je teraz už irelevantná.

Podrobnejšia odpoveď:

Vysvetlime si, prečo nie je možné zostaviť rozvrh, ktorý by Radovana donútil sedieť v škole na všetkých hodinách, ktoré by mal navštevovať. Radovan navštevuje len hodiny, ktoré má rád (tých je 7), prípadne tie, ktoré musí (2 = jedna chémia a jedna biológia). V škole ostane, pokiaľ medzi dvoma hodinami, na ktoré beztak chodí sú prinajhoršom dve hodiny, ktoré sú mu ukradnuté.

Keby sme úlohu maximálne pritiahli za uši v prospech riešiteľnosti, mohli by sme si to celé zjednodušiť tak, že Radovan v škole ostane dokonca aj cez noc, pokiaľ medzi poslednou zaujímavou hodinou v jednom dni a prvou zaujímavou hodinou v druhom dni nie sú viac ako dve nezaujímavé hodiny. Tým sa trochu zjednodušia výpočty a zvýši šanca na zostavenie rozvrhu, ale, žiaľ, aj tak je to málo:

9 navštevovaných hodín Radovana donúti sedieť najviac na ďalších 8*2 nudných hodinách (vypĺňajúcich medzery medzi zaujímavými hodinami), prípadne 9*2, ak by v škole nocoval aj cez víkendy... To je prinajlepšom 9 + 18 = 27 vyučovacích hodín. Radovanovo kurikulum pozostáva z 32 hodín, teda nie je možné zostaviť rozvrh tak, aby ostal v škole celý čas.


Ďakujem za úlohu aj za čaj:-)

Žiadne komentáre: