sobota 26. septembra 2015

Supermoon Lunar Eclipse

V pondelok (28. 9. 2015) nadránom bude zatmenie Mesiaca. Zatmenia Mesiaca je pekná a vcelku častá udalosť (v 21. storočí by malo byť 230, z toho 85 totálnych zatmení Mesiaca). To najbližšie je výnimočné tým, že mesiac sa bude nachádzať v perigeu - čiže na svojej eliptickej dráhe* okolo Zeme sa teraz nachádza v miestach najbližších k planéte. Preto sa bude javiť vizuálne trochu väčší.Vraj o 14% väčší ako jeho priemerná veľkosť. Vraj o 30% väčší ako jeho priemerná veľkosť. Vraj o 8% väčší ako jeho priemerná veľkosť. Už som na rôznych miestach našiel rôzne čísla. No dokelu, ako teda?

Polomer mesiaca je 1737,1 km. Jeho priemerná vzdialenosť od Zeme je 385 000 km. V apogeu a perigeu je to 406 700 km a 356 400 km. Trocha školskej trigonometria a na svete sú zorné uhly, pod ktorými vidíme mesiac "v priemere", v apogeu, v perigeu:A teraz tie zorné uhly dajme do pomeru:

Perigeum ku priemeru = 0,5585/0,517=1,08. Takže priemer Mesiaca sa javí o 8% väčší než v priemere.

Perigeum k apogeu = 0,5585/0,4894=1,14. V porovnaní apogea a perigea má teda pôvod hodnota 14%.

No a najfantastickejšie číslo dostaneme, keď si položíme otázku, koľkokrát je väčšia plocha Mesiaca na oblohe v perigeu v porovnaní s apogeom. Plocha je priamo úmerná štvorcu polomeru, teda Mesiac v perigeu sa javí byť plošne (0,5585/0,4894)^2=1.3023 - krát väčší ako keď je v apogeu. 1,3 násobok, teda 30%.

Možnosť pozorovať zatmenie Mesiaca v perigeu tu bola naposledy v roku 1982 a ak zmeškáte príležitosť v pondelok nadránom, tak najbližšie tu bude až v roku 2033.

Tak len nech nie je zatiahnutá obloha :-)


*nie je to úplne také jednoduché - Mesiac obiehajúci okolo Zeme po elipse. V skutočnosti Mesiac aj Zem spolu obiehajú okolo svojho spoločného ťažiska, barycentra. Každopádne, bude k Zemi v rámci svojich možností naozaj veľmi blízko.

Žiadne komentáre: